Highlights 2012 - NatureBitePhoto

Highlights of the Year 201520142013 | 2012 | 2011

2012-04-22, Hepatica (Hepatica nobilis, Sinivuokko), Mustavuori nature reserve, Helsinki

hepaticahepatica nobilismustavuoriflowerforestnature reserveplantssinivuokkospring2012_366angiospermae

From Mustavuori-Vuosaari