014.0133.0474, Common Pochard, Aythya ferina, Punasotka - NatureBitePhoto